af
af

Серія “Галерея митців Подолу” (архів)

Полотна, проникнуті любов’ю до життя : до 150-річчя від дня народж. Івана Їжакевича : біобібліогр. нарис / уклад. О. Іоаніді ; ред. Г. Брагарник ; ЦБС Поділ. р-ну м. Києва, центр. район. б-ка ім. Івана Франка. – Київ, 2014. – 46 с. – (Серія “Галерея митців Подолу” ; вип. 4 : Іван Їжакевич).