Шановні користувачі!

Дякуємо, що завітали на сайт ЦБС Подільського району міста Києва. Сподіваємося, що представлена інформація буде для Вас цікавою і корисною.

  af
af

af

Подання пропозицій і зауважень за формою:
До 12.00 20 березня 2023 року підтримати чи відхилити пропозицію про перейменування та відмови від раніше присвоєного імені (так/ні) за посиланням:


Для закладів культури Подільського району:
podol

 

Загальні послуги

Згідно із Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами користувачі бібліотеки мають право безоплатно :

користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів та наявність конкретного документа через довідково-пошуковий апарат;

отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотек;

замовляти і одержувати у тимчасове користування документи з інших бібліотек України через міжбібліотечний абонемент (МБА);

користуватися колекціями літератури, зібраними бібліотеками про історію та сьогодення Києва і Подолу, видань місцевих авторів, а також колекціями творів та літературою про творчість письменників, імена яких присвоєні цим бібліотекам;

відвідувати тематичні виставки, виставки нових надходжень та користуватися документами, представленими в цих експозиціях;

відвідувати та брати участь у творчих акціях, що відбуваються у бібліотеці, та у заходах, що проводяться у клубах та читацьких об’єднаннях за інтересами, що працюють при бібліотеках;

популяризувати творчі доробки користувачів шляхом організації персональних виставок та концертів, презентацій книг;

брати участь у роботі бібліотечних рад.

До послуг користувачів бібліотек ЦБС:

єдиний універсальний бібліотечний фонд – понад 420,7 тис. документів: книжкових, періодичних та електронних видань, аудіовізуальних та образотворчих матеріалів;

довідково-пошуковий апарат (абеткові, систематичні каталоги, зведений систематичний краєзнавчий каталог та систематичні картотеки статей, картотеки персоналій, картотеки колекцій літератури письменників, імена яких носять бібліотеки, база періодичних видань, отриманих бібліотеками ЦБС Подільського району з 2000 року, тематичні картотеки (карткові);

консультативна допомога фахівців в пошуку необхідної інформації;

426 посадочних місць в читальних залах, комфортний та професійний сервіс в бібліотеках;

документи з відкритих та підсобних фондів бібліотек для користування у читальних залах або з фондів абонементів для користування поза бібліотекою, в т. ч. через послугу внутрісистемного книгообміну (ВСО);

документи, замовлені в інших бібліотеках міста через послугу міжбібліотечного абонемента (МБА);

бібліотечні уроки та екскурсії для користувачів;

інформаційно-бібліографічні, краєзнавчі, рекламні видання;

оперативне інформування про нові надходження документів до бібліотек;

безоплатний доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, а також можливість працювати в мережі WI-FI зі своїми портативними пристроями;

безоплатні курси навчання основам пошуку інформації у мережі Інтернет.

Пріоритетним напрямком в роботі бібліотек сьогодні є модернізація існуючих компонентів бібліотечно-інформаційного обслуговування, освоєння нових технологій і ресурсів, поєднання традиційного та електронного середовищ