ПРАВИЛА користування Інтернет – центром

Інтернет-центр створено з метою надання кожному користувачеві бібліотеки можливості вільного доступу до світових інформаційних ресурсів, що існують у вигляді комп’ютерних баз даних, електронних текстів, мультимедійної інформації та інформаційних послуг щодо створення, обробки, передавання та прийняття інформаційних ресурсів через комп’ютерні станції, що надаються бібліотекою згідно діючих правил.

Кожен користувач, незалежно від місця проживання, освіти, соціального стану, політичних переконань, віросповідання, має право на отримання інформації в Інтернет-центрі бібліотеки, при умові володіння основними навичками роботи на персональному комп’ютері (ПК), включаючи правила роботи в середовищі Windows або Linux та самостійної роботи в мережі Інтернет.

Обслуговування в Інтернет-центрах здійснюється за  режимом роботи бібліотек.

Перед початком роботи необхідно зареєструватись, ознайомитись з Правилами користування центром і отримати дозвіл на роботу у консультанта центру.

За одним ПК може знаходитись тільки один користувач.

Користувач має право:

​ замовити час роботи в Інтернет-центрі особисто або за телефоном;

​ одержати попередньо індивідуальну або колективну консультацію користування мережею Інтернет;

​ користуватися Інтернет-центром в режимі сеансів, згідно графіка попереднього запису, протягом однієї години на день; у разі запізнення більш як на 15 хвилин, право користування комп’ютером на попередньо замовлений час передається іншому відвідувачу;

​ продовжувати свою роботу в мережі Інтернет, в разі відсутності наступного з черги користувача, до часу наступного замовлення, але не більше як на одну годину;

​ у випадку переривання роботи Інтернет-центру з будь-якої причини, що виникла не з вини користувача, йому призначається додатковий час роботи у мережі Інтернет;

​ використовувати для роботи в Інтернет програмного забезпечення, інстальованого бібліотекою;

​ використовувати власну електронну пошту та акаунти для роботи в програмах, що встановлені бібліотекою;

​ копіювати інформацію на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск) з дозволу бібліотекаря-консультанта, який попередньо здійснює перевірку флеш-накопичувача, диска на наявність вірусних файлів або здійснює форматування;

​ навчатися на курсах та тренінгах по роботі в мережі Інтернет, брати часть у презентаціях, групових консультаціях;

​ користування вебліографічними посібниками та іншими інформаційними матеріалами, підготовленими бібліотеками;

​ користування в Інтернет-центрах власними зошитами, книгами, електронними носіями інформації, ноутбуками;

​ надавати пропозиції щодо покращання роботи Інтернет-центру бібліотеки.

​ бути спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет – центру.

Обов’язки користувачів:

користувачі повинні знати «Правила користування Інтернет-центром бібліотек ЦБС Подільського району» та дотримуватися їх;

замовляти щоденну годину роботи в Інтернет-центрі попередньо по телефону;

не включати звукові сигнали на власних електронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах. Розмовляти по мобільному телефону у приміщенні бібліотеки не дозволяється;

для копіювання інформації попередньо отримувати дозвіл у бібліотекаря-консультанта.

Користувачі повинні:

поважати право інших користувачів бібліотеки на обслуговування, дотримуватися етики та моральних норм поведінки;

дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнання, меблів та іншого бібліотечного майна. Користувач, який завдав бібліотеці матеріальної шкоди, відшкодовує вартість зіпсованого майна у розмірі, необхідному для його відновлення або заміни;

дотримуватись розпорядку роботи Інтернет-центру. Здійснювати запис інформації на носій за 15 хвилин до закінчення  роботи Інтернет-центру;

повідомляти про будь-який збій у роботі комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку бібліотекаря-консультанта. У такому разі йому буде призначено інший час роботи або запропоновано альтернативні джерела інформації.

Користувачам Інтернет – центру забороняється:

​ псувати обладнання;

​ знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення;

​ інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернет або з власних дискет на комп’ютери в Інтернет-центрі;

​ використовувати власні CD та пароль інших користувачів;

​ використовувати Інтернет для комерційних справ (продажу, купівлі, рекламування товарів та послуг тощо);

​ користуватися IP-телефонією, Інтернет-іграми, груп-чатами;

​ порушувати діловий ритм Інтернет-центру (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів);

​ порушувати закони копірайту (копіювати програмне забезпечення, захищене законом про авторське право);

​ неправомірно «скачувати» і використовувати ліцензії на програмне забезпечення;

​ використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали;

переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту, або пропагують насилля над особистістю. З цією метою в центрі встановлені системи фільтрування таких сайтів.

За порушення цих правил адміністрація залишає за собою право заборонити відвідувачу користуватися послугою Інтернет.

Інтернет-центр не несе відповідальності за:

​ зміст Інтернет-сайтів та новизну або точність приведеної там інформації;

​ будь-який зрив у роботі з причин, не залежних від працівників Інтернет-центру;

Адміністрація бібліотеки попереджає: за навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Права та обов’язки бібліотекарів-консультантів:

бібліотекар-консультант зобов’язаний попередити користувача за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки про необхідність зберегти інформацію та звільнити робоче місце;

бібліотекар-консультант Інтернет-центру зобов’язаний перевіряти електронні носії користувача на віруси та наявність іншого програмного забезпечення, що може пошкодити ПК;

  бібліотекарі-консультанти не зобов’язані навчати користувача роботі на ПК за його екстренною вимогою та здійснювати пошук інформації замість користувача. Для отримання необхідних знань та навичок пропонуються навчальні курси та тренінги з пошуку інформації в мережі Інтернет;

бібліотекар-консультант не зобов’язаний заповнювати анкети, візи та інші документи для користувачів, набирати тексти, здійснювати пошук в Інтернет замість користувача, а також редагувати інформацію, знайдену та скопійовану користувачем;

бібліотекарям-консультантам заборонено самостійно вносити зміни в програмне забезпечення та апаратну частину ПК;

в окремих випадках співробітники бібліотеки мають право інспектувати звернення користувачів до Інтернет-ресурсів;

• бібліотекарі-консультанти несуть відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів Інтернет-центру відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Прикінцеві положення

• бібліотека не приймає жодних претензій щодо негативного впливу ПК та іншого комп’ютерного обладнання на стан здоров’я користувачів;

• порушення будь-якого пункту “Правил користування Інтернет-центром  Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва», зафіксоване працівниками бібліотеки, є достатньою підставою для припинення сеансу роботи користувача або позбавлення його права доступу до мережі Інтернет.